רחוב התבואה (צמוד לשוק איכרים ומעצבים), כוכב מיכאל