• 077-2317916

רחוב התבואה (צמוד לשוק איכרים ומעצבים), כוכב מיכאל